BG |  EN |  RU

ВЕТРО-ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И ПАРКОВЕ

“ДИТ-М”ООД разполага с квалифицирани специалисти за разработване, проектиране и реализация на ветро-енергийни паркове.

  • инсталиране на мачти за измерване на параметрите на вятъра;
  • придобиване / запазване на права за съответния парцел;
  • юридически въпроси относно законодателството касаещо вятърната енергия;
  • първоначални проучвания;
  • придобиване на необходимите разрешителни;
  • оценка на въздействието върху околната среда;
  • предварителен договор с НЕК/ЕРД;
  • мениджмънт на проекта;
  • договор за изкупуване на електрическата енергия;
  • консултации.