BG |  EN |  RU

“ДИТ-М” ООД извършва следните услуги :

 • диагностика и ремонт на:
  • трансформатори;
  • охладителни системи на трансформатори;
  • определяне състоянието на трансформаторни масла на работещи трансформатори;
  • оценка на напрегнатостта на електрическото поле в зоната на потопяемата част на съответния проходен извод;
  • изготвяне и ремонт на елементи и пълен монтаж на трансформатора;
  • турбогенератори;
  • синхронни двигатели;
  • стъпални регулатори;
  • проходни изводи;
  • високоволтови кабели.
 • Инженеринг:
  • рехабилитация и модернизация на трансформатори;
  • модернизация на охладителни системи на трансформатори;
  • реконструкция и модернизация на защита срещу остаряване на маслата;
  • увеличаване на мощността на трансформатора;
  • реконструкция на ротора на турбогенератора за подобряване на демпферната система;
  • разработване на изолационни системи за гарантиране на електрическата якост на въртящи машини;
  • реконструкция и модернизация на бандажни възли на ротора на турбогенератори;
  • доставяне и монтаж на акумулиращи демпферни системи за поддържане на постоянна плътност на статорния пакет на турбогенератора;
  • изработване на секции за високоволтови двигатели;
 • извършване на монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийни съоръжения средно и високо напрежение;
 • производство на:
  • бандажни пръстени за ротори на турбогенератори от стомана тип Р900(18Cr-18Mu);
  • статорни клинове;
  • разпорни клинове;
  • изолаторни кутии на челни съединения на статорни намотки;
  • демпферни сегменти за ротора на турбогенератори;
 • консултантска дейност:
  • обследване за определяне на обема на рехабилитация на електрически машини и съоръжения;
  • определяне състоянието на работещи електрически машини и съоръжения;
  • избор, доставка и окомплектоване на електрически машини и съоръжения;
  • оптимизиране на режимите на потребителите и прилагане на енергоспестяващи технологии за големи консуматори на електрическа енергия;
  • оценка на ветровите показатели за конкретен регион;