BG |  EN |  RU

“ДИТ-М” ООД притежава следните сертификати, които гарантират качеството на извършваните услуги:

  • Сертификат от TUV-CERT-Certification Body of TUV Rheinland Inter Cert Kft по ISO 9001:2008/сертификат №751040274.
  • Сертификат от Съюза на изобретателите в България за разработка на метод за “Реконструкция и модернизация при условията на месторабота на охладителни системи тип ONAF/ONAN на силови трансформатори, намиращи се в експлоатация”, удостоверение № 01-04/05/ .