BG |  EN |  RU
1 |  2 |  3 | 
II) на територията на Република Македония:

ТЕЦ “БИТОЛA”

  • Диагностика и модернизация нa охладителната система на трансформатор 25 MVA, 15.75/6.3 kV;
  • Диагностика на трансформатор 250 MVA, 400/15.75 kV;
  • Основен ремонт и модернизиране на охладителната система на трансформатор 250 MVA, 110/15.75 kV с повишаване на мощността с 10%.

III) на територията на Египет:

Подстанция “РИФА”

  • Диагностика и ремонт на трансформатор 75 MVA, 220kV.

IV) на територията на Ливан:
  • диагностика на осем броя трансформатори.