BG |  EN |  RU
1 |  2 |  3 | 

ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК”3

 • Диагностика на фаза R на автотрансформатор АТ-400/231/31.5 kV;
 • Замяна на изводи 400 kV и 110 kV, ремонт на охладителна система, и термовакуумна обработка на изолацията на трансформатор 250 MVA, 400/110/38 kV;
 • Монтаж на фаза Т на трансформатор 400/231/31.5 kV;
 • Ремонт и модернизация на блочен трансформатор 200 MVA, 220/15.75 kV;
 • Ремонт и реконструкция на трансформатор 25 MVA, 15,75/6,3 – 6,3 kV.

ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ”

 • Диагностика на автотрансформатор 200 MVA, 220/110 kV;
 • Диагностика на трансформатор 250 MVA, 220/15.75 kV и трансформатор 32 MVA, 15.75/6.3 kV;
 • Диагностика на турбогенератор тип ТВВ-200-2А съвместно с АО “ ЭЛЕКТРОСИЛА”- Русия.

ТЕЦ “ВАРНА”

 • Ремонт и модернизация на автотрансформатор 200 MVA, 220/121 kV;
 • Реконструкция и подмяна на стъпални регулатори на трансформатори собствени нужди;
 • Ремонт на трансформатор ТДЦ 250 MVA, 110/15.75 kV;;
 • Създаване на технология и изработване на секции за високоволтови двигатели;
 • Основен ремонт на блочен трансформатор тип ТДЦ 250 MVA, 220/15,75 kV.

Подстанция “ЦАРЕВЕЦ”

 • Диагностика и подмяна на проходни изводи на автотрансформатор 250 MVA, 400/110 kV.

Подстанция “СТОЛНИК”

 • Основен ремонт на автотрансформатор 250 MVA, 400/110 kV.

МК “ КРЕМИКОВЦИ”

 • Диагностика на трансформатор 250 MVA, 400/110/38 kV;
 • Авариен ремонт на силов трансформатор 75 MVA, 110/21/6.3 kV;
 • Подмяна и монтаж на силов трансформатор в ГПП-4:63 MVA, 110 kV;
 • Диагностика на състоянието на синхронен двигател тип СДСЗ, 19 500/6 000;

АСАРЕЛ “МЕДЕТ”

 • Ремонт и модернизация на трансформатор 40 MVA, 110/6/6 kV.

“КУМЕРИО-МЕД”

 • Основен ремонт на силов трансформатор 125 MVA, 110/6.3 kV.