BG |  EN |  RU
1 |  2 |  3 | 
По важни обекти и обем на работата извършена от “ДИТ-М” ООД:
I) на територията на Република България

ПАВЕЦ “ЧАИРА”:

 • Подмяна на проходни изводи 400 kV на Главен трансформатор №1;
 • Монтаж на Главен трансформатор №2;

ВЕЦ “САНДАНСКИ”

 • Ревизия и ремонт на силов трансформатор 20 MVA, 110 kV;

ВЕЦ “ЛИЛЯНОВО”

 • Ревизия и ремонт на силов трансформатор 25 MVA, 110 kV;


ВЕЦ “КРИЧИМ”

 • Реконструкция и модернизация на охладителни системи на два броя генераторни трансформатори 50 MVA 10.5/121 kV;

ТЕЦ “ СОФИЯ – ИЗТОК”

 • Ремонт на силов трансформатор Т1: 31.5 MVA, 6.3/20/110 kV;
 • Авариен ремонт на трансформатор 80 MVA, 110/21/6.3 kV;
 • Основен ремонт на силов трансформатор 40 MVA, 110 kV;
 • Диагностика и ремонт на турбогенератор 30 MW/10 kV;
 • Рехабилитация на трансформатор 31.5 MVA, 110 kV;
 • Диагностика на турбогенератор 30 MW/10 kV;

ТЕЦ “СОФИЯ”

 • Диагностика на турбогенератор тип ТВ-60-20;
 • Основен ремонт на автотрансформатор 180MVA, 220/121 kV.

ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК”2

 • Диагностика на турбогенератор ТВВ-165-2;
 • Реконструкция и подмяна на стъпални регулатори;
 • Диагностика на автотрансформатор 180 MVA, 220/121 kV;
 • Ремонт на два броя блочен трансформатор 180 MVA, 242/18 kV;
 • Ремонт на блочен трансформатор 180 MVA, 242/18 kV;
 • Реконструкция и модернизация на охладителни системи на трансформатори за собствени нужди на блокове №3, №5, №6, №7, №8 32 MVА, 18/6.3-6.3 kV и 15.75/6.3-6.3 kV;
 • Реконструкция и модернизация на защитата срещу окисляване на маслото и защита от вътрешно свръхналягане на блочен трансформатор 3Т:180 MVА ,242/18 kV;
 • Изсушаване на блочен трансформатор 5Т:250 MVА,15.75/242 kV;
 • Смяна на проходните изводи ВН на блочен трансформатор 6Т:250 MVА , 242/18 kV;
 • Основен ремонт с подмяна на контактите на стъпалните регулатори на трансформатори 21Т и 22Т:32 MVА, 18/6.3-6.3 kV;
 • Основен ремонт и модернизиране на конструкцията с увеличаване на мощността с 10% на трансформатора 21Т:32 MVА, 18/6.3-6.3 kV;
 • Основен ремонт и модернизиране на конструкцията с увеличаване на мощността на блочен трансформатор 1Т:200 MVА, 121/18 kV;
 • Обследване и определяне обема на рехабилитация на трансформатори , 21Т, , 22Т, произведени от Запорожтрансформатор-Украйна;
 • Ревизия на стъпален регулатор и активната част на трансформатор 30Т:31,5 MVА , 110/6.3-6.3 kV с отваряне на трансформатора;
 • Ревизия на стъпалния регулатор и активната част на трансформатор 10Т:40 MVA, 220/6.3-6.3 с отваряне на трансформатора.