BG |  EN |  RU

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

“ДИТ-М” ООД поддържа традиционно добри контакти с редица национални институции и браншови организации в областта на енергетиката. Членството в тях легитимира дейността на фирмата и осигурява пряк достъп до информация за съвременните постижения и тенденции в развитието на енергетиката, за промените в международните стандарти.

  • Член е на Камарата на Електротехника в България;
  • Член е на Технически комитет 79”Електроенергетика” към Български институт за стандартизация;
  • Член е на Съюза по Електроника, Електротехника и Съобщения (СЕЕС);
  • Член е на българската секция на “ Института на инженерите по електротехника и електроника”(IEEE)-USA;
  • Член на Българската търговско-промишлена палата(БТПП).

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

“ДИТ-М”ООД е официален представител в България на следните чуждестранни фирми:

- QUALITROL corporation – САЩ - www.qualitrolcorp.com