BG |  EN |  RU

ГЕНЕРАТОРИ И МОЩНИ ДВИГАТЕЛИ

“ДИТ-М”ООД извършва диагностика на механичните и изолационните характеристики на високоволтови двигатели, хидро- и турбогенератори както с общоприетите, регламентирани от стандартите, традиционни методи, така също и с нови, разработени за тази цел, като:

  • измерване нивото на частичните разряди при различни напрежения ;
  • изследване изменението на и при различни напрежения и температури;
  • измерване на вибрациите и балансиране в собствени лагери;

Съчетаването на тези методи дава възможност да се определи действителното техническо състояние на работили машинни системи, както и да се установи качеството на новите, преди монтаж.

“ДИТ-М”ООД има богат опит в контрола на производство на високоволтови секции с различна конструкция. Фирмата е конструирала, произвела и доставила над 1800 броя секции за напрежение 6 kV.

“ДИТ-М”ООД съвместно с ВЭИ-Москва разработи нов вид системи за изолации на високоволтови въртящи машини, пригодни за ремонт и отличаващи се с високо качество по отношение на параметрите диелектрична якост и влагопоглъщаемост. Изработените секции притежават изключителни качества на термореактивна изолация, тъй като запазват за известен период еластичността си и след полагане полимеризират.

“ДИТ-М”ООД е провела редица обследвания на турбогенератори 6, 30, 60, 165 и 210 MW с напрежение до 18 kV, определен е ресурса на машините и са дадени конкретни технически решения за подобряване на състоянието им и удължаване на живота на изолационните им системи, както и за повишаване на тяхната надеждност.

“ДИТ-М”ООД извършва реконструкция и модернизация на бандажни и центриращи пръстени на ротора на турбогенератори. За пръв път това е направено на турбогенератор тип ТВВ-210-2А , като е реконструиран целия бандажен възел, включващ и демпферната система на ротора.

Специалисти от “ДИТ-М”ООД са участвали в проектирането и възстановяването на статорната намотка на турбогенератор ТВФ-60.-2, с използване на медта и изолационната система на машината. Произведени са изолационни елементи – статорни клинове, изолационни кутии за челни съединения, както и придружаващата ги подробна конструкторска и техническа документация.

“ДИТ-М”ООД , съвместна със своите партньори - ВЭИ-Москва, ЗАО”ДИАКС” и американски специалисти е разработила технология за възстановяване на изолацията на статорната намотка на хидрогенератор, с използване на всички стари елементи.