BG |  EN |  RU

ИНЖЕНЕРИНГ

  • рехабилитация и модернизация на трансформатори;
  • модернизация на охладителни системи на трансформатори;
  • реконструкция и модернизация на защита срещу остаряване на маслата;
  • увеличаване на мощността на трансформатора;
  • реконструкция на ротора на турбогенератора за подобряване на демпферната система;
  • разработване на изолационни системи за гарантиране на електрическата якост на въртящи машини;
  • реконструкция и модернизация на бандажни възли на ротора на турбогенератори;
  • доставяне и монтаж на акумулиращи демпферни системи за поддържане на постоянна плътност на статорния пакет на турбогенератора;
  • изработване на секции за високоволтови двигатели;