BG |  EN |  RU

Фирмата е със седалище:

гр.София
ул. Цар Симеон №82, вх А, ет. 3, ап. 9

на ъгъла с Мария Луиза


тел/факс: (02) 943 47 16
(02) 943 47 46
(02) 983 95 36